Hair Transplant Doctors in Punjab

Dr. Paryesh Gupta

Dr. Paryesh Gupta

Amritsar

M.S. Mch(Plastic Surgery,PGI)
Hair Transplant Surgeon

Dr. Rahul Goyal

Dr. Rahul Goyal

Chandigarh

M.S, M.Ch

Hair Transplant Surgeon

Dr. Rohit Garg

Dr. Rohit Garg

Ludhiana

MBBS, MS
Hair Transplant Surgeon

Dr. Puneet Pasricha

Dr. Puneet Pasricha

Jalandhar

MBBS, MS, M.Ch (Plastic Surgeon)
Hair Transplant Surgeon

Other Hair Transplant Doctors in India

Dr.Vikas Panthri

Dr.Vikas Panthri

Mumbai

MBBS, D.A
Hair Transplant Surgeon

Dr. Harsh Bharat Amin

Dr. Harsh Bharat Amin

Ahmedabad

M.Ch Plastic & Cosmetic Surgeon

Dr. Sulochana S. Khogare

Dr. Sulochana S. Khogare

Mumbai

Maxillofacial Plastic Surgeon
Hair Transplant Surgeon

Dr. Amitabh Shrivastava

Dr. Amitabh Shrivastava

Pune – Mumbai

Maxillofacial Plastic Surgeon
Hair Transplant Surgeon

Dr.Nishant Khare

Dr.Nishant Khare

Indore

MBBS, M.S, M.Ch
Hair Transplant Surgeon

Dr. Sumeet Jaiswal

Dr. Sumeet Jaiswal

Indore

MBBS, M.S, M.Ch

Dr. Prashant Trivedi

Dr. Prashant Trivedi

Surat

Hair Transplant Surgeon

Dr. M.S. Deepa

Dr. M.S. Deepa

Coimbatore

MBBS, MD (DERMATOLOGY)
Hair Transplant Surgeon

Dr. Kumarsen

Dr.Kumarsen

Coimbatore

MBBS, MD (DERMATOLOGY)
Hair Transplant Surgeon

Dr. Hari Singh Bisoniya

Dr. Hari Singh Bisoniya

Bhopal

M.S., M.Ch, D.N.B., M.N.A.M.S

Dr. C Vijay Kumar

Dr. C Vijay Kumar

Visakhapatnam

M.D., D.G.O.

Dr. Ariganesh Chandrasegaran

Dr. Ariganesh Chandrasegaran

Delhi

MBBS, MD - Dermatology

Dr. Vinod Vij

Dr. Vinod Vij

Mumbai

M.S, M.Ch
Plastic & Cosmetic Surgeon

Dr. Shakti Raj

Dr. Shakti Raj

Mumbai

MBBS
Hair Transplant Surgeon

Dr. Vivekanand Bhat

Dr. Vivekanand Bhat

Bangalore

M.Ch Plastic & Cosmetic Surgeon

Dr. Akhilendra Singh

Dr. Akhilendra Singh

Gurgaon

MD – Dermatology , MBBS
Hair Transplant Surgeon

Dr. Sangay Bhutia

Dr. Sangay Bhutia

Delhi

MBBS
Hair Transplant Surgeon

Dr. John W

Dr. John W

Hyderabad

MBBS, MD, DDVL, FRHS, MAAHRS
Hair Transplant Surgeon

Dr. MM Gupta

Dr. MM Gupta

Lucknow

MS, MCH, DNB
Plastic & Cosmetic Surgeon

Dr. Sakshi Sareen

Dr. Sakshi Sareen

Delhi

MBBS , MD – Dermatology
Hair Transplant Surgeon

Dr. Niraj Goenka

Dr. Niraj Goenka

Surat

MD Dermatologist
Hair Transplant Surgeon

Dr. Khadir

Dr. Khadir

Hyderabad

MBBS , PGDC
Hair Transplant Surgeon

Dr. Madhu Kumar

Dr. Madhu Kumar

Bangalore

MS (Plastic Surg.),
DNB MBBS , MS – Orthopaedics

Dr. Bharat Chawda

Dr. Bharat Chawda

Bhilai (Chhattisgarh)

H.O.D (Dermatology)
Hair transplantation

Dr. Maneesh Sonthalia

Dr. Maneesh Sonthalia

Kolkata

MBBS, MS, M.Ch
Hair Transplant Surgeon

Dr. Ranjit Singh

Dr. Ranjit Singh

Ranchi


Hair Transplant Surgeon

Dr. Amit

Dr. Amit

Kochi


Hair Transplant Clinic

Dr. Nitin

Dr. Nitin

Nagpur


Hair Transplant Surgeon

Dr. Porag Neog

Dr. Porag Neog

Guwahati

MBBS,MS
Hair Transplant Surgeon

Dr. Natwar Patel

Dr. Natwar Patel

Jodhpur

Dermatologist
Hair Transplant Surgeon

Dr. Akhilesh Jangid

Dr. Akhilesh Jangid

Delhi

MBBS, MS, M.Ch. (Plastic Surgery)
Hair Transplant Surgeon

Dr. MMT Vasan

Dr. MMT Vasan

Chennai

M.S. (General Surgeon)
Hair Transplant Surgeon

Dr. Laxmi Kant Mishra

Dr. Laxmi Kant Mishra

Bhubaneswar

M.Ch in Plastic & Aesthetic Surgery. Cosmetic Plastic

Dr. Parthiban Ramasamy

Dr. Parthiban Ramasamy

Coimbatore

MD
Hair Transplant Surgeon

Dr. Divakar Garg

Dr. Divakar Garg

Bathinda

MBBS, D'Ortho, DNB, MCh
Hair Transplant Surgeon

Dr. Akshay Kumar Rout

Dr. Akshay Kumar Rout

Bhubaneswar

MBBS, M.S, M.Ch
Hair Transplant Surgeon

Dr. Satyartha Prakash

Dr. Satyartha Prakash

Bhubaneswar

Cosmetic Surgeon
Hair Transplant Surgeon

Dr. Ashok Kumar

Dr. Ashok Kumar

Hyderabad

Hair Transplant Surgeons
Hair Transplant Surgeon

Dr. Prasanna

Dr. Prasanna

Hyderabad

Hair Transplant Surgeons

Dr. Ragavender Rao

Dr. Ragavender Rao

Hyderabad

Hair Transplant Surgeons

Dr. Aklish Jain

Dr. Aklish Jain

Jaipur

MBBS, M.D. DERMATOLOGY
Hair Transplant Surgeon

Dr. Kuldeep Saxena

Dr. Kuldeep Saxena

Gwalior

Hair Transplant Surgeon

Dr. Sainath Matsa

Dr. Sainath Matsa

Chennai
Dr. Amrendra Kumar

Dr. Amrendra Kumar

Delhi

MD Dermatology

Dr. Kavish Chouhan

Dr. Kavish Chouhan

Delhi

MD Dermatology

Dr. Jyoti Gupta

Dr. Jyoti Gupta

Delhi

MBBS – Dermatologist